MediaBoard

Мониторинг
и анализ
на медийно
съдържание

ВХОД В ПЛАТФОРМАТА

Иновативен инструмент за медиамониторинг


Търсене По Различни Критерии

Търсене в реално време на медийно съдържание по различни критерии.

Възможност за извършване на различни видове информационни проучвания според темата, обхвата и периода на запитването.

Пресклипинг

Ежедневен медиамониторинг по ключови думи/фрази за целите на изготвяне на информационни бюлетини по зададени теми.

Анализ на публикации и коментари в социални медии (Facebook).

Собствени Бюлетини

Индивидуализирана структура на бюлетин с включени неограничен брой теми и богат избор за визуализация на информацията в бюлетина.

Възможности за персонализиране на бюлетина с индивидуален темплейт и брандиране.

Достъп в Реално Време

Публикации от значими информационни онлайн източници, сред които Печатни медии, Социални медии, Телевизии и радиостанции, Новинарски сайтове и портали, Регионални медии, Информационни агенции, Институции, Политически партии, Блогове и интернет форуми, Медии на английски език и др.

Анализ На Медийното Отразяване

Обобщени данни за брой публикации и споменавания на търсените ключови думи/фрази по дни/седмици/месеци за избран период.

Обобщени данни за брой публикации и споменавания на търсените ключови думи/фрази в регионален контекст.

Сентимент и контент анализи.

Експорт На Съдържание

Възможности за експорт на отделни публикации и изготвени бюлетини с теми за целите на пресклипинг в различни формати, сред които pdf, doc, html и др.

Експорт на резултатите от извършени анализи на медийното отразяване с включени данни за проследимост на публикациите, на които се базират съответните анализи.

Чрез дигиталната платформа MediaBoard Вие получавате директен достъп, отвсякъде и по всяко време, до медийното съдържание, което Ви интересува.

За последните 10 години ни се довериха голям брой публични институции, сдружения, бизнес организации, PR агенции и специалисти.

КОНТАКТИ


Адрес

България, София 1000,
ул. Ген. Паренсов №16Б, ет. 1

Телефони за връзка

+359 2 444 05 78
+359 884 196 602
+359 883 687 638